ยินดีต้อนรับสู่เครือข่ายการนิเทศออนไลน์

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กำหนดจัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 ก.ค. 2560 ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ มี 3 กิจกรรม คือ

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ,ม.1-3
2. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
3. การแข่งขัน Multi Skills Competition  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกรายการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป สังกัด สพฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชน
2. นักเรียนโปรแกรมพิเศษ (EP/MEP, IP, EIP, IEP และ/หรืออยู่ต่่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเกิน 6 เดือน รวมถึงลูกครึ่งที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสูงกว่าเด็กทั่วไป (สังกัด สพฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชน)

นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องส่งในนามตัวแทนกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 20 กลุ่ม เท่านั้น

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันเพียงรายการเดียว คือ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6 ด.ญ.นปุณดา พงศ์สุธนะ รร.ฮั่วเคี้ยว

ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ ด้วยคะแนน 90.50 ได้เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

EchoEnglish

นี่เลยครับ เครื่องมือที่จะช่วยให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษสู้เขาได้ แนะนำและเผยแพร่ แต่อย่าลืมฝึกเองด้วยนะครับ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

เปิดตัว eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโปรเจคใหม่ eng24 มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม-มัธยม ด้วยสื่อออนไลน์แบบ edutainment สนุก ได้สาระและบันเทิง ดึงคนดังผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษร่วมด้วย  eng24 ลดภาระครูและแก้เปัญหาโรงเรียนที่ขาดครู

รายละเอียดคลิ๊ก  www.eng24.ac.th

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึษา ภาคเรียนที่ 2/2558

คณะ อ.ก.ต.ป.น. กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 1 จะออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2559 นี้ ตามปฏิทินและเครื่องมือนิเทศฯ ข้าล่างนี้

เครื่องมือนิเทศ258
ปฏิทินการนิเทศ 258

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

เอกสารแสดงความจำนงสมัครอบรมออนไลน์

ผู้สมัครอบรมออนไลน์ ทั้ง 7 คน ดาวน์โหลดใบสมัครแสดงความจำนงได้ที่นี่ครับ

ใบสมัครออนไลน์

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วิชาภาษาอังกฤษ

เวลานี้ คือ Mode ของนโยบาย “เพิ่มเวลาเรียนรู้นอกห้อง เปิดมุมมองเด็กไทยอย่างยั่งยืน” ครับ ลองไปดูกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ที่อาจเลือกไปใช้ได้ในการเพิ่มเวลารู้กันครับ

Crossword
English Debate
English Quiz
Speech Contest
Storytelling

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ผลสอบภาษาไทย ป1 ภาพรวมเขตพื้นที่
คะแนนภาษาไทยป 1 สพป บร1

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คู่มือการนิเทศ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คู่มือการนิเทศ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ลิ้งค์นี้เลยครับ

www.supervisory34.net/teachless/

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สำหรับผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูที่สนใจ ศึกษาเพิ่มเติมคู่มือบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูู้” ได้ครับ ตามลิ้งค์นี้เลย

http://academic.obec.go.th/web/node/460

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment